PED (Province Education Data)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 2020-09-24 14:22:21

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น ส...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 2020-09-24 14:22:21

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น ส...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

กิจกรรม

awesa
วันที่เผยแผร่ : 2021-09-07 21:42:10

awesa

...
awesa
วันที่เผยแผร่ : 2021-09-07 21:42:10

awesa

...
กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น ส...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

ข่าวอื่นๆ

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 2020-09-24 14:22:21

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายใ...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 2020-09-24 14:22:21

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายใ...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...